CLASE MODELO CONTRATO 2018-II COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA